Welcome to website of “Transparency International” Bulgaria

Feedback

Feedback Form

Fields marked with * are required!Уебсайт на проект - Автомагистрала “ Тракия ” - Mониторинг на обществена поръчка по построяване на магистрала Тракия Уебсайт на проект - Повишаване на почтеността чрез прозрачност Сам избирам - Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор ALAC - Център за правна консултация за пострадали от корупция ACRC - Антикорупционна платформа